Logo Minder is meer
 • Onderzoek

  Minder is Meer onderzoekt in de praktijk welke acties en welk beleid effectieve hefbomen zijn om energetische renovaties meer toegankelijk te maken voor maatschappelijk kwetsbare groepen (eigenaars/bewoners).

De betrokkenheid van een breed netwerk van experten en de concrete experimenten maken het mogelijk inzicht te verwerven voor deze doelgreop. De ervaring op het terrein verduidelijkt of de huidige aanpak van coaching, advies, premies en steunmaatregelen werkt of faalt en wat extra nodig is voor een meer performant renovatiebeleid.

Concrete onderzoeksvragen hierbij zijn:

 • welk renovatiebudget is minimaal nodig per woning?
 • welke elementen zijn voor de eigenaar/bewoner essentieel om effectief over te gaan tot de uitvoering van de renovatie?
 • welke belangen moeten worden verzoend in een sociaal-ecologische renovatie die ook financieel haalbaar is?

Lessons learned

Diepgaande renovaties blijken nauwelijks haalbaar

 • Prioritaire steun gaat naar veiligheid, comfort en gezondheid
 • Energiearmoede als harde realiteit
 • De noodkoperswoningen hebben meestal label E of F
 • De beschikbare financiering (30K) is niet toereikend, met dit budget behaalt de woining na renovatie maximaal label C

De complexe en precaire woonsituatie bepaalt het traject

 • Noodkopers vormen geen homogene groep en blijven vaak onder de radar
 • De precaire woonsituatie wordt pas duidelijjk achter de voorgevel
 • Noodkopers zijn vaak slecht/onvoldoende geïnformeerd
 • Noodkopers lopen verloren in het aanbod van zowel adviseurs als leveranciers
 • Meestal is er geen mogelijkheid tot verhuizen tijdens de werken

Benovatietrajecten haperen waar maatwerk begint

 • Het eerste bouwadvies gaat heel breed en laat nog heel veel mogelijkheden open
 • Als standaardadviezen geen oplossingen meer bieden, als de complexiteit specifieke keuzes vraagt (maatwerk), stopt het traject dikwijls
 • De afstemming tussen de verschillende partners/dienstverleners is onvoldoende om de klant op maat door elke stap te begeleiden

De bestaande begeleiding en middelen zijn ontoereikend

 • EPC als belangrijkste indicator gebruiken, is te beperkt, het werkelijk energieverbruik verdient meer aandacht t.o.v. het theoretisch verbruik
 • Het theoretisch terugverdieneffect (energetisch en financieel) bij renovatie van noodkoperswoningen is in de praktijk twijfelachtig
 • Subsidies en energieleningen komen vaak niet terecht bij de kwetsbare doelgroep

Hefbomen voor toegankelijke renovaties

Zet in op samenwerking en vertrouwen

Voldoende renovatiebudget

De noodzakelijke verbouwingen en ingrepen om zowel de energieprestatie als het wooncomfort van dit type woning drastisch te verhogen vragen budgetten van gemiddeld 50000 euro.

Gebouwgebonden financiering

Wie krap bij kas zit of te veel andere zorgen aan zijn hoofd heeft, kiest niet voor lange-termijn-schulden. Een lening verbonden aan het gebouw verzekert zowel een meer diepgaande energetische renovatie als de afbetaling én beschermt de eigenaar tegen schuldarmoede.

Kijk naar het werkelijke verbruik

Focus op de indicator die er echt toe doet: het werkelijke verbruik in de woning.

Ontzorgingsnetwerk

Eén vertrouwenspersoon (sociaal-technisch profiel), ondersteund door een breed professioneel netwerk en groepsprocessen vormen samen dé succesfactor om woningeigenaars aan boord te houden doorheen het hele renovatieproces.

Geïntegreerd plan

Maak het hele renovatieproces (processtappen, administratie, klantenreis, financiering, uitvoering, coördinatie en omkadering, ...) efficiënter, duidelijker en meer gestroomlijnd.

Multidisciplinaire bouwteams

Bouw een werkmodel met 'bouwteams' uit; multidisciplinaire groepen die een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eindresultaat opnemen, elk vanuit hun expertise als aannemer, adviseur, sociale begeleider, architect, ...

Volg ons

Blijft op de hoogte

Minder is Meer