Logo Minder is meer
 • Renovatiebegeleiding

  Een "one-size-fits-all" model voor renovatiebegeleiding is een illusie. Elke klant of klantengroep heeft andere noden. Waar de één antwoorden vindt in het standaardaanbod, heeft de ander net maatwerk nodig. En vice versa.

Minder is Meer onderzoekt welk aanbod van diensten een antwoord kunnen bieden en welke ondersteuning nodig is. Ontzorging op alle domeinen is het sleutelwoord.

Aanbod van renovatiebegeleiding

Bouwtechnische begeleiding

 • Duurzaam bouwadvies
 • Benovatieplan
 • Woonkwaliteitsscreening
 • Bestekken en kostenramingen
 • Bouwaanvragen
 • Architecten- en aannemerspool

Financiële begeleiding

 • Renovatieleningen
 • Premies
 • Financieel advies op maat van de eigenaar
 • Aanbod van uitgestelde renovatieleningen
 • Kostenraming en premieberekening
 • Begeleiding bij aanvragen

Sociale begeleiding

 • Huisbezoeken (bredere sociale context detecteren en er op inspelen)
 • Groepsbijeenkomsten (participatief traject, sociaal netwerk versterken)
 • Sociale partners/toeleiders insluiten

Volg ons

Blijft op de hoogte

Minder is Meer