Logo Minder is meer
  • Over ons

Frouke Wouters

Frouke heeft een ervaring van ongeveer 20 jaar in diverse socio-culturele organisaties. Na een kleine 10 jaar gewerkt te hebben als educatief medewerker als verantwoordelijke voor jeugdbewegingen en NGO’s (Chiro, Broederlijk Delen en Welzijnszorg) werd ze in 2009 projectmedewerker bij de buurtwerking ’t Lampeke, waar ze vooral heeft gewerkt rond wonen en duurzaamheid. Deze ervaring en haar enthousiasme hebben er toe geleid dat ze in 2018 werd aangenomen door Minder is Meer als coördinator voor de verschillende projecten.

Wouter Nilis

Wouter heeft als ingenieur-architect een uitgebreide ervaring in het ontwerpen van (sociale) woningbouwprojecten. Deze projecten werden bijna alle gerealiseerd in een stedelijk context. Daarnaast ijvert Wouter om zowel in de vzw Leuven 2030 als bij vzw Stad en architectuur de sociale dimensie op de kaart te zetten in de zoektocht naar een duurzame toekomst en architectuurkwaliteit. Hij heeft met onder meer Erik Béatse de eerste aanzet gegeven voor de werkgroep die heeft geleid tot de oprichting van Minder is Meer.

Erik Béatse

Erik is een sociaal ondernemer en begeleidt mensen, organisaties en netwerken die met een frisse blik naar de eigen activiteiten en hun maatschappelijk impact willen kijken. Na 8 jaar als stafmedewerker te hebben gewerkt voor Riso-Vlaams Brabant, heeft Erik zijn schouders gezet onder vele initiatieven zoals de Boerencompagnie, Hal 5, Maakbaar Leuven, enz.

Inge Pauwels

Inge startte haar loopbaan als verantwoordelijke voor personeelsadministratie en HR Manager voor middelgrote bedrijven. Sinds 1997 is ze aan de slag als coördinator bij Dialoog, waar ze het personeelsbeleid, de projecten en de subsidiedossiers beheert. Inge is één van de stichtende leden van de vzw Minder is Meer.

Leo D’Haese

Leo is mede oprichter van Minder is Meer en heeft 37 jaar gewerkt voor de Nationale Bank als teammanager, business analist, financieel analist, systeemingenieur en ontwerper. Vanuit zijn engagement voor Oxfam wereldwinkel en zijn ervaring in het energiepositief renoveren van zijn woning heeft Leo zich sinds zijn pensionering opgeworpen als een enthousiaste vrijwilliger voor onder andere Leuven2030, Minder is Meer, ECOOB, enz…

Marleen Iterbeke

Marleen heeft een bijzonder sterk profiel als projectleider en stafmedewerker. Zij heeft ervaring opgebouwd in zowel een commerciële als een ngo omgeving. Als vrijwilliger en adviseur zet zij zich vooral sinds haar pensionering in voor tal van projecten rond duurzaamheid. Bovendien heeft zij een opleiding genoten als ingenieur-architect en beschikt dus ook over een technische achtergrond die van pas komt in de dagdagelijkse werking van Minder is Meer.

Onze partners

Volg ons

Blijft op de hoogte

Minder is Meer